Dla rodzica
 
 
Rodo
 


 

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
 
 

 
 
Zarządzenie covid 19
 
 
 
Nowy regulamin WWRD dostępny jest w siedzibie poradni
 
 
 
Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CS TALENT sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 m. 2.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO i w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, wypełnienia przepisów prawa, zwłaszcza oświatowego, a także usprawnienia komunikacji w zakresie wykonywanych przez administratora usług.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu zakończenia realizacji zadań spółki i placówek przez nią prowadzonych, a także ustania obowiązku archiwalnego.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem danych, których przekazywanie do organów administracji wynika z przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 
 
 
 
 
 
95-200 Pabianice, ul. Bardowskiego 32
 
tel. 790-860-302
 
  Lubię to!